คำแนะนำ

เพื่อการใช้งานโปรแกรมที่สเถียรภาพมากที่สุด กรุณาปิดตัวสแกนไวรัสหรือเพิ่มข้อยกเว้นโฟเดอร์โปรในโปรแกรมสแกนไวรัส

หากคลิกดาวน์โหลดแล้วเกิดปัญหาดังภาพกรุณาคลิกลูกศรชี้ลงแล้วเลือก "เก็บไว้" หรือ "Keep"

 


กรณีเปิดไฟล์ติดตั้งโปรแล้วขึ้นดั่งภาพให้คลิก More Info จากนั้น คลิก "Run anyway"