โปรแกรมใช้งานได้ตามปกติ หากมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook.com/AvcThai